Szkolenie: Absolutorium dla zarządu fakty i mity

absolutorium dla zarządu

347,00  z VAT

O absolutorium krąży wiele plotek.

Niewiele dowiesz się z Kodeksu spółek handlowych. Regulacja absolutorium jest w nim dość lakoniczna, a poglądy doktryny rozbieżne.

Poznaj fakty i mity o absolutorium dla zarządu!

Zachęcamy do zakupu:

 • jeśli jesteś członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej
 • pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych
 • nie jest Ci obojętny dorobek życia Twój i Twojej rodziny

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia na 180 dni
 • możliwość uzyskania odpowiedzi od autorki szkolenia Mec. Moniki Drab po ich przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl po ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Czego dowiesz się podczas szkolenia Absolutorium dla zarządu fakty i mity?:

 • W jaki sposób dowiesz się, czy zostało udzielone absolutorium, gdy nie jesteś już w zarządzie?
 • Czy można udzielić absolutorium dla zarządu poza zwyczajnym zgromadzeniem wspólników lub zwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy?
 • Co masz zrobić, jeśli wspólnicy czy akcjonariusze nie udzielili absolutorium?
 • Jak brzmi prawidłowo sformułowana uchwała w tym zakresie?
 • Kiedy możesz dochodzić odszkodowania za nieudzielenie absolutorium?
 • Jak można skutecznie przygotować się do takiego procesu?

Walczyć czy nie walczyć o Absolutorium dla zarządu – oto jest pytanie?

 • Czy i kiedy absolutorium dla zarządu jest w ogóle potrzebne?
 • W jakich okolicznościach warto o nie walczyć i czy zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności?
 • Co zrobić, gdy członek zarządu nie otrzymał absolutorium.
 • I przede wszystkim kiedy uchwała o absolutorium dla zarządu może otworzyć drogę po milionowe odszkodowanie?

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Absolutorium”  pochodzi z łaciny i oznacza w dosłownym tłumaczeniu zwolnienie, uniewinnienie.

Pomimo tego, że nie znajdziesz definicji absolutorium w Kodeksie spółek handlowych, odnoszą się do niej dwa konkretne artykuły KSH:

to artykuł 231 § 2 pkt 3 k.s.h dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz artykuł 395 § 2 pkt 3 dla spółki akcyjnej

Określają one, że:

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp z o. o. jak i zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Co to dla Ciebie oznacza?

Absolutorium dla zarządu – Indywidualnie czy zbiorowo?

Pamiętaj! Absolutorium otrzymujesz indywidualnie. Jest ono udzielane lub też nie osobno każdemu członkowi zarządu i członkowi rady nadzorczej.

Wyobraź sobie, że w danym roku obrotowym pełnisz funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej. Absolutorium jest oceną tego, czy w tym okresie Twoje działania były zgodne z:

 • przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • postanowieniami umowy albo statutu spółki,
 • interesem spółki
 • a także z dobrymi obyczajami.

Decyzja o tym czy otrzymasz skwitowanie zapada w uchwale. Są różne szkoły jej przygotowywania. Zdarza się, że w sprawie absolutorium uchwalana jest jedna wspólna uchwała dla wszystkich członków danego organu. Zapewne są tacy, którzy twierdzą, że takie rozwiązanie jest możliwe tylko, gdy:

 • członkowie zarządu lub rady nadzorczej pełnią wspólną kadencję,
 • albo gdy jest na taką formułę zgoda wszystkich obecnych wspólników czy akcjonariuszy.

W mojej ocenie jednak najlepszym rozwiązaniem jest:

 • jedna uchwała na jednego członka organu,
 • żadnego głosowania hurtowego, en bloc.

To najbardziej klarowne rozwiązanie, w sytuacji procesowej, ponieważ dowodem w Twojej ewentualnej sprawie nie będzie dokument, który odnosi się do wielu osób, a  konkretnie Ciebie. Pamiętaj, że inne osoby nie muszą zainteresowane  Twoim sporem.

Treść uchwały o absolutorium dla zarządu

Zapewne, może się zdarzyć, że uchwała dotycząca Twojego absolutorium zostanie sformułowana negatywnie.

Wtedy, pod głosowanie poddane zostanie nieudzielenie Ci absolutorium. Kodeks Spółek Handlowych nie definiuje pojęcia „uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium”.

W mojej ocenie takie uchwały nie są zgodne z przepisami. Bezsprzecznie, jest w nich wprost mowa o tym, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy  powinno być udzielenie absolutorium a nie jego nieudzielenie.

W głosowaniu nad absolutorium decyduje bezwzględna większość głosów chyba, że umowa czy statut Twojej spółki stanowią inaczej. Brak wymaganej większości głosów za udzieleniem Ci absolutorium oznacza odmowę jego udzielenia.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 29 grudnia 2016 r. sygn akt VI ACa 1012/15 nie przesądził co prawda dopuszczalności podejmowania negatywnych uchwał podsumowujących pracę członków zarządu, ale uznał, że taka uchwała jest w większym stopniu infamująca, niż uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium. Samo brzmienie takiej uchwały ma w sobie element ewaluacyjny.

W wyroku, który Ci przytoczyłam sąd orzekł, że w konsekwencji uchwały negatywnej  doszło do naruszenia czci i dobrego imienia powoda członka zarządu  i potwierdził istnienie przesłanek do przypisania pozwanemu z tego tytułu odpowiedzialności.

Uchwała negatywna

Co z tego wynika dla Ciebie?

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której zwyczajne zgromadzenie podejmie wobec Ciebie uchwałę o nieudzieleniu Ci absolutorium czyli uchwałę negatywną, to w procesie sądowym możesz śmiało zgłosić dodatkowe roszczenie z tytułu naruszenia Twojej czci i dobrego imienia. Być może sąd nałoży na spółkę odpowiedzialność z tego tytułu, a to by oznaczało, że masz szansę uzyskać odszkodowanie!

Ironia losu jest taka, że im gorzej sformułowana uchwała w sprawie Twojego absolutorium tym lepiej dla Ciebie. Z pewnością możesz tę nieudolność lub złośliwość spółki wykorzystać na swoją korzyść.

Więcej o absolutorium przeczytasz bez wątpienia w mojej publikacji Absolutorium dla zarządu – dlatego zapraszam do lektury, a także na zakupy po wzór uchwały o absolutorium do mojego sklepu.

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds