Szkolenie: Rezygnacja członka zarządu

rezygnacja członka zarządu

297,00  z VAT

Niewątpliwie, zrezygnować z funkcji członka zarządu trzeba umieć!

Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że również rezygnacja członka zarządu może spowodować jego odpowiedzialność.

To szkolenie VOD przeprowadzi Cię przez cały proces skutecznej i bezpiecznej rezygnacji z funkcji członka zarządu.

Zachęcamy do zakupu:

 • jesteś członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej,
 • pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych,
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych,
 • nie jest Ci obojętny dorobek życia Twój i Twojej rodziny.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia na 180 dni
 • możliwość uzyskania odpowiedzi od autorki szkolenia Mec. Moniki Drab po ich przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl po ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Czego dowiesz się podczas szkolenia: Rezygnacja członka zarządu?

 • Co oznacza odwołanie do przepisów o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie w przypadku rezygnacji z funkcji członka zarządu?
 • Dlaczego rezygnacja z bycia w zarządzie zawsze wymaga podania ważnego powodu?
 • Jakie są formalno-prawne przykłady „ważnych powodów”, na które możesz się powołać przy swojej rezygnacji?
 • Do kogo, jako członek zarządu spółki kapitałowej, musisz złożyć rezygnację z pełnionej przez Ciebie funkcji?
 • Jaka jest procedura rezygnacji jeśli Twój zarząd jest jednoosobowy albo jesteś ostatnim członkiem zarządu wieloosobowego?
 • Czy możesz zrezygnować jednocześnie ze wszystkimi innymi członkami zarządu wieloosobowego?
 • Kiedy, zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych w zakresie rezygnacji z  marca 2019 roku, możesz odejść ze spółki?
 • Dlaczego spółka może zakwestionować wskazany przez Ciebie powód rezygnacji i dochodzić odszkodowania za to, że poniosła szkodę na jej skutek.

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Rezygnacja z funkcji członka zarządu – jak ją złożyć? Oto jest pytanie!

Oświadczenie o rezygnacji musisz złożyć właściwemu adresatowi, czyli komu konkretnie?

Na ten temat powstało wiele wykładni i opinii.

Praktyka, komentatorzy rekomendowali składać rezygnację radzie nadzorczej, czy też pełnomocnikowi  powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu.

Jednak to ostatecznie okazała się nieprawidłowa droga bo żaden z tych organów nie ma kompetencji do tzn. reprezentacji biernej spółki czyli odbierania oświadczeń woli.

Czym jest rezygnacja z funkcji członka zarządu?

Rezygnacja z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną skuteczną z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki. Jest to bowiem oświadczenie woli w rozumieniu art. 61 kc.

Dlatego też uznaje się, że oświadczenie woli członka zarządu stanowiące rezygnację z pełnionej funkcji jest złożone spółce z tą chwilą, gdy doszło ono do wiadomości spółki w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią.

W jakiej formie powinno być złożone oświadczenie o rezygnacji?

Oczywiście, dla zachowania materiału dowodowego – pisemnie. Jednak ważna jest treść, bo nie wystarczy napisać: “Rezygnuję z funkcji członka zarządu z dniem …” Skorzystaj z moich gotowych wzorów poprawnej rezygnacji – za cenę wyjścia do kina – znajdziesz je na moim BLOGU.

Komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji?

Na pytanie: Do kogo członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów z dnia 31 marca 2016 roku, sygn. akt III CZP 89/15

Zatem mamy takie sytuacje:

 • Gdy wspólnik/akcjonariusz jest jedynym członkiem zarządu rezygnacja wymaga formy aktu notarialnego musisz iść do notariusza i tam złożyć rezygnacje. Notariusz zawiadomi o rezygnacji sąd rejestrowy przesyłając wypis aktu notarialnego.
 • Gdy nie jesteś jedynym członkiem zarządu oświadczenie o rezygnacji składasz SPÓŁCE którą zarządzasz na ręce innego członka zarządu lub prokurenta.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji – kiedy występuje?

Tak, tak, rezygnacja z funkcji członka zarządu może rodzić odszkodowanie. Odpowiedzialny za to jest przepis art. 746 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do rezygnacji członka zarządu. Zatem, członek zarządu ponosi odpowiedzialność za uszczerbek majątkowy który spółka poniosła przez rezygnację z funkcji. Jak jej uniknąć? – zapoznaj się ze szkoleniem VOD Rezygnacja członka zarządu.

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds