Szkolenie: Zakaz konkurencji członka zarządu

Zdjęcie produktowe - Zakaz konkurencji członka zarządu

247,00  z VAT

Dowiedz się, jak zabezpieczyć zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia w spółce.

Otrzymasz gotową klauzulę, która ochroni Cię na wypadek niewypłacenia odszkodowania przez spółkę.

Zachęcamy do zakupu:

 • jeśli jesteś członkiem zarządu
 • pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych.
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych
 • odpowiadasz w firmie za poprawne umowy w spółce

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia na 180 dni
 • możliwość uzyskania odpowiedzi od autorki szkolenia Mec. Moniki Drab po ich przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl po ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Czego dowiesz się podczas szkolenia Zakaz konkurencji członka zarządu?

 • Czym jest działalność konkurencyjna?
 • Czy są okoliczności, w których możesz ją jednak prowadzić?
 • Jak uzyskać wiążącą zgodę na wszelkie odstępstwa w tej kwestii?
 • Kto musi wyrazić Ci taką zgodę?
 • Jaką odpowiedzialność ponosisz za naruszenie zakazu konkurencji?
 • Kiedy i do kiedy ponosisz odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę?
 • Kiedy roszczenia wobec Ciebie jako członka zarządu się przedawniają?

Zakaz konkurencji członka zarządu po ustaniu zatrudnienia 

 • Jako członek zarządu zwykle nie możesz zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec aktualnej spółki. Są jednak odstępstwa od tej zasady.
 • Podpowiem Ci jak przygotować się do zawarcia umowy o zakazie konkurencji, aby była ona zgodna z prawem a jednocześnie korzystna dla Ciebie!
 • Zakaz konkurencji często bywa wypowiadany, a odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej nie zostaje wypłacone.

Jak uregulować działalność konkurencyjną – umowa o zakazie konkurencji?

Z pomocą przychodzi nam jeden z wielu wyroków Sądu Najwyższego, jakie wydane były w tej tematyce.

Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygn. akt I PK 146/13) stwierdził, że naruszeniem łączącej byłego pracownika i pracodawcę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest sytuacja, w której pracownik podejmuje zatrudnienie u innego pracodawcy z tej samej branży, który działa na tym samym obszarze terytorialnym co były pracodawca, a przedmiotowe zakresy działalności obu tych podmiotów choćby częściowo krzyżują się i są skierowane do tego samego kręgu odbiorców.

Powyższą wskazówkę możesz wykorzystać do swojej umowy o zakazie konkurencji.

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Na czym polega zakaz konkurencji?

Istnieją różne sposoby określenia zakazu konkurencji oraz różne poziomy jego szczegółowości.

Stosownie do treści przepisu art. 101 (1) § 1 k.p. w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Na podstawie przywołanego przepisu zakazane może być prowadzenie działalności konkurencyjnej polegające, tak na podejmowaniu takiej działalności osobiście i na własny rachunek. Ale także w ramach świadczeń wykonywanych na podstawie innych tytułów (np. umowy o świadczenie usług).

Zakaz konkurencji – rzeczy, o których musisz wiedzieć

Podjęcie działalności konkurencyjnej może oznaczać także zaangażowanie kapitałowe w spółki prawa handlowego postaci posiadania udziałów lub akcji. Także występowanie w charakterze pełnomocnika lub pośrednika osoby, do której należy dane przedsiębiorstwo.  Jak też świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie (np. umów cywilnoprawnych) na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.
Wyżej wymienione postaci zachowania się pracownika naruszać będą zakres konkurencji  o ile będą mieścić się w zakresie przedmiotowym działalności konkurencyjnej.

Charakter prawny zakazu konkurencji w prawie pracy

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że konkurencyjną działalnością jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym. I skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z
zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W praktyce często zakres działalności konkurencyjnej jest ustalany przez odwołanie się do przedmiotu działalności, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Należy jednak przy tym pamiętać, że zakaz konkurencji określony w art. 101 (1) §1 k.p. dotyczy faktycznie wykonywanej działalności przez pracodawcę. A nie każdej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako przedmiot jego działalności gospodarczej.

Złamanie zakazu konkurencji może być kosztowne

Obecnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowaną pozycję ma wykładnia, zgodnie z którą podstawowe kryterium rozstrzygające o prowadzeniu (lub nieprowadzeniu) przez pracownika działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy stanowi przedmiot działalności przedsiębiorstwa (byłego) pracodawcy oraz przedsiębiorstwa, w którym pracownik realizuje swoją aktywność zawodową po ustaniu stosunku pracy. Działalność konkurencyjna występuje, gdy oba te podmioty zajmują się produkcją takich samych lub zbliżonych dóbr lub usług. Pojęcie podmiotu konkurencyjnego należy rozumieć szeroko bez względu na rozmiar działalności, jeśli mogłaby wpłynąć niekorzystnie na jego sytuację ekonomiczną, sytuację na rynku lub osiągane wyniki finansowe.

Poznaj zatem szczegóły zabezpieczania zakazu konkurencji członka zarządu.

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds