Polityka prywatności

Polityka prywatności (dalej: Polityka)

Dane Administratora Danych Osobowych. Regulamin.
Administratorem Państwa danych osobowych jest M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, wpisana do CEIDG, NIP: 9491577540, REGON: 017500962.

Terminy opisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu „Prawocodnia.pl”, dostępnym tutaj: www.prawocodnia.pl, chyba że co innego wynika z poniższych postanowień. Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w
związku z korzystaniem z Serwisu oraz Usług Administratora.

Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się mailowo: pod adresem e-mail: sekretariat@dja-legal.pl lub korespondencyjnie na adres: M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora w ramach i przy pomocy Serwisu a celem tego przetwarzania zostały opisane poniżej. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”). Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu, i na podstawie, odpowiednio:

 1. dane obejmujące: login, adres email, telefon oraz imię i nazwisko – zapewnienia dostępu do
  usług Serwisu wymagających założenia Konta; prowadzenie Konta w Serwisie – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 2. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko – w związku z zamiarem zawarcia
  Umowy, a następnie dodatkowo: adres, NIP (dotyczy klientów dokonujących zakupów Usług
  na rzecz firmy), dane dotyczące zawartej Umowy, w tym dane dot. rachunku bankowego – w
  celu dokumentowania faktu zawarcia i w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrony
  przed roszczeniami; wykonania obowiązków prawnopodatkowych dotyczących zawartej
  umowy; – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. adres email, telefon, adres oraz imię i nazwisko – dla potrzeb statystycznych oraz związanych
  z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla potrzeb
  ewidencjonowania zgłoszeń odnoszących się do ewidencjonowania sprzeciwów
  zgłaszanych na podstawie niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
 4. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko w celach marketingu
  bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora); UWAGA: osoba, której
  dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma prawo wnieść w
  dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub
  dalszego – w tym profilowania. Po doręczeniu sprzeciwu dalsze przetwarzanie
  danych na potrzeby marketingu bezpośredniego zostanie zaniechane.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu.

 1. W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług w naszym Serwisie, Administrator zbiera Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia przez Państwa Konta.
 3. Mogą Państwo założyć Konto w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego (w formularzu oznaczono dane wymagane do założenia Konta oraz dane, których podanie jest dobrowolne) – wtedy przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu nie wymaga założenia Konta. Przed udostępnieniem treści do czytania Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenia zgody na przetwarzanie Ciasteczek (ang.: Cookies).

Pliki cookies.

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystują tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Administratora, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (np. Facebooka, Google’a).
 2. W szczególności, do funkcji plików cookies należy zaliczyć:
  a. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby zoptymalizować i przyspieszyć przeglądanie przez Państwa stron Serwisu, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
  b. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach;
  c. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronęinternetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
  d. personalizacja reklam – pliki cookies pomagają w wyświetlaniu Użytkownikowi spersonifikowanych reklam, również po wyjściu z Serwisu, a podczas przeglądania przez niego innych Stron internetowych; UWAGA: ponieważ wykorzystujemy narzędzia Google Analytics informacje wygenerowane przez pliki cookie zawierające dane na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą
  przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach Google;
  Google Analytics korzysta z własnych plików cookie,
  uniemożliwiających identyfikację Użytkownika;
  e. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw.
  pixele mediów społecznościowych, jak np. Facebooka, który
  umożliwia polubienie naszego fanpage’a na FB podczas korzystania z witryny.
  Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies
  dostarczanych przez Facebooka. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany —
  bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie
  zidentyfikować Państwa tożsamości. Na korzystanie z plików cookies potrzebna jest
  Państwa wyraźna zgoda. Brak zgody skutkuje: usunięciem Państwa danych. Ustawienia
  można zmienić w dowolnej chwili. Informacje o sposobie zarządzania plikami cookies
  znajdują się w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych. Prawo wycofania zgody.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili
  mogą Państwo tę zgodę cofnąć.
 4. Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym wystarczy
  wysłać maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl lub
  odznaczyć tzw. check-box w zakładce Ustawienia w koncie Użytkownika.
 5. Zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych
  odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych
  osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy
  prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z
  prawem dotychczasowego przetwarzania.
 6. Po cofnięciu zgody, Państwa Konto zostanie deaktywowane, co w konsekwencji oznacza
  utratę możliwość korzystania i dostępu do treści tam zapisanych oraz do korzystania z
  usług Serwisu. Cofniecie zgody o której mowa w niniejszym punkcie, traktowana ona będzie
  również jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o korzystanie z usług Serwisu i usług
  zamówionych za pośrednictwem Serwisu, z winy Użytkownika.
  Wymóg podania danych osobowych.
 7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji.
 8. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w
  zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
 9. Aby mogli Państwo otrzymać informacje dotyczące działalności oraz usług oferowanych
  przez naszą firmę, konieczne jest podanie adresu e-mail na potrzeby przetwarzania.
  Odbiorcy danych osobowych.
 10. Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności
  Administrator korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z
  koniecznością przekazania Państwa danych osobowych.
 11. W związku z powyższym, w razie potrzeby i tylko w minimalnie niezbędnym zakresie,
  Administrator przekazuje Państwa dane:
  a. podmiotom obsługującym płatności za usługi zamawiane w Serwisie,
  b. dostawcom usług informatycznych (hosting, streaming, itp.)
  wykorzystywanych dla zapewnienia dostępu do Serwisu, prowadzenia Kont w
  Serwisie czy wykonywanie usług zamówionych w Serwisie,
  c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
  w dochodzeniu należnych roszczeń (np. kancelariom prawnym, biurom rachunkowym),
  d. organom publicznym (np. walczącym z oszustwami lub nadużyciami) czy
  organom podatkowym,
  e. dostawcom usług wykonujących działalność marketingową na zlecenie i na
  rzecz Administratora (np.: w celu wysyłki informacji marketingowych).
  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 12. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług różnych dostawców Państwa
  dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle
  przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 13. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw
  trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady, przepisów
  europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być
  niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma
  obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 14. Ze swojej strony Administrator zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii
  przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać
  wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych,

jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i
oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z
prawem.

 1. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania
  danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
  Okres przetwarzania danych osobowych.
  Administrator przechowuje informacje na temat Państwa danych osobowych
  przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu lub zachowania
  zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności
  przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na
  potrzebny marketingu bezpośredniego – do czasu wyrażenia sprzeciwu.
  Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte
  lub zniszczone.
  Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane.
 2. Z uwagi na pozyskiwania Państwa danych osobowych Administrator informuje, że
  posiadają
  Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i sprostowania swoich danych
  osobowych oraz do ich przenoszenia; usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem
  ograniczeń, jakie dopuszcza w tym zakresie RODO; żądania ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na
  potrzeby marketingu, cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 3. Administrator wskazują, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a
  zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu
  ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po
  wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest
  konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili
  przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Państwa
  szczególną
  sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić
  uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do
  przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
  osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu
  zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do
  Administratora na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl lub wysłanie informacji pisemnej
  na adres: M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-
  561 Warszawa, ul. Mokotowska 14.
 7. Powyższe informacje mogą zostać wysłane do Państwo również drogą mailową
  (automatyczna informacja) bezpośrednio po tym jak założycie Konto w Serwisie lub
  zamówicie usługę za pośrednictwem Serwisu.
  Prawo do wniesienia skargi.
  Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
  obwiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01.
  Postanowienia końcowe.
 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności, będą one opublikowane na stronie Serwisu www.prawocodnia.pl
 2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności została opublikowana i obowiązuje od dnia 1 lipca
  2022 r. do dnia jej zmiany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds