Szkolenie: Prokurent – odpowiedzialność

odpowiedzialność prokurenta

147,00  z VAT

W cenie miesięcznego karnetu na siłownię dowiedz się całej prawdy o instytucji prokurenta w spółce.

Zachęcamy do zakupu:

 • jesteś prokurentem w spółce lub dostałaś/eś propozycję bycia prokurentem
 • jesteś członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej,
 • pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych,
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych,
 • nie jest Ci obojętny dorobek życia Twój i Twojej rodziny.

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia na 180 dni
 • możliwość uzyskania odpowiedzi od autorki szkolenia Mec. Moniki Drab po ich przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl po ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Czego dowiesz się podczas szkolenia: Prokurent – Odpowiedzialność?:

 • Oczywiście dowiesz się, na jakich zasadach odbywa się powołanie prokurenta w spółce?
 • Kto może powołać, a kto odwołać prokurenta?
 • Jaki rodzaj prokury może zostać powierzony?
 • Czy prokura stwarza swobodę działania w biznesie?
 • Czy i w jakich okolicznościach pojawia się odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki?
 • Jakie konsekwencje czekają, jeśli prokurent przekroczy zakres prokury?
 • Do czego upoważnia prokura, a czego zabrania?
 • Czy prokurent odpowiada za podatki w spółce, za długi spółki i za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?

Odpowiedzialność prokurenta

Oczywiście, prokurent to nie członek zarządu. Ze względu na to, że jest to szczególny rodzaj ustanowionego pełnomocnika w spółek, to przepisy dały prokurentowi bardzo daleko idące uprawnienia.

Przede wszystkim może podpisywać umowy i inne ważne dla spółki dokumenty, może nawet reprezentować spółkę w sądzie.

Jednak czy bycie prokurentem jest opłacalne dla samego prokurenta i korzystne dla zarządu?

Jaka jest odpowiedzialność prokurenta? Jakie są konkretne uprawnienia prokurenta i kto może nim zostać?

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Prokurent — kim jest? Na czym polega jego rola w spółce?

Czasami mówi się: najlepiej zarządzać spółką z fotela prokurenta, bo nie ponosi on odpowiedzialności.

 • Czy to prawda? Kiedy warto w spółce mieć prokurenta i jakiego konkretnie?
 • Czy zawrzeć z nim umowę, a jeśli tak to jaką? Co prokurent może a czego nie może?
 • Czy odpowiada za podatki, długi ?

Pytań można by mnożyć, bo choć instytucja prokurenta znana była  pod rządami już nieobowiązującego Kodeksu handlowego, to wciąż są pytania od zarządów i samych prokurentów, którzy wahają się czy przyjąć propozycję bycia prokurentem.

Prokura kiedyś była uregulowany w Kodeksie handlowym.

Od 2003 r. przepisy o prokurze zawarte są w Kodeksie cywilnym

Od art. 109 ze znaczkiem 1 do art. 109 ze znaczkiem 8 Kodeksu cywilnego, czyli niby niewiele przepisów jest do opanowania ale trzeba je uzupełnić znajomością innych, o których Ci opowiem.

Prokura jest pełnomocnictwem ale szczególnego rodzaju bo pełnomocnictwem tzw. handlowym.

Prokurent – kim jest? 

Można zostać prokurentem zarówno:

 • Podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Będą to nie tylko spółki osobowe i kapitałowe czyli jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo akcyjna, z o.o. i SA, prosta spółka akcyjna, ale także spółki europejskie, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe; instytuty badawcze; oddziały przedsiębiorców zagranicznych działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Możemy zostać także prokurentem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Ale NIE można zostać prokurentem spółki cywilnej, gdyż nie jest ona podmiotem prawa, a tym samym nie może być uznana za przedsiębiorcę. Dopuszczalne jest natomiast udzielenie prokury przez wspólnika spółki cywilnej, który jest przedsiębiorcą.

Jak powołać prokurenta w spółce?

Powołanie  prokurenta może nastąpić na mocy uchwały.

W sp. z o.o. i spółce akcyjnej  na powołanie prokurenta muszą zgodzić się wszyscy członkowie zarządu  a odwołać prokurenta może już każdy.

Jest to ważna informacja, bo oznacza, że zarząd nie musi podejmować uchwały jeśli zachodzi potrzeba czy chęć odwołania prokurenta. Po prostu każdy członek zarządu może podjąć taką decyzję.

Prawidłowo podjęta uchwała powinna uwzględniać:

 • imię i nazwisko prokurenta
 • sposób reprezentowania spółki przez prokurenta:
 • może być to prokurę samoistna inaczej samodzielna – wtedy prokurent reprezentuje spółkę albo z członkiem zarządu, albo samodzielnie.
 • może być prokura łączna – czyli działa co najmniej dwóch prokurentów

Obowiązki prokurenta – umowa z prokurentem wzór

Co może prokurent?

Nie wszystko!

Prokurent ma umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Czyli prokurent może np.:

 • Udzielić pełnomocnictwa innej osobie do dokonania jakiejś konkretnej czynności prawnej
 • Zawierać najróżniejsze umowy kredytu/pożyczki, najmu, sprzedaży
 • Podpisywać weksle
 • Zawierać umów z zakresu prawa pracy
 • Może wytoczyć lub cofnąć powództwo, uczestniczyć w rozprawie, zawrzeć ugodę

Ale nie może:

 • Zbyć przedsiębiorstwa jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dokonać czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania np. nie może wydzierżawić przedsiębiorstwa, ale może zawrzeć umowę najmu czy dzierżawy nieruchomości.
 • Nie może zbyć i obciążyć np. hipoteką nieruchomości.

Do tych czynności jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności czyli np. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki.

Ryzyko jednak, że w tym zakresie prokurent przekroczy zakres prokury praktycznie nie istnieje, bo obowiązkiem notariusza przy transakcji jest sprawdzenie w tym przypadku pełnomocnictwa.

I kluczowe pytanie:

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki – kiedy występuje?

Najpierw dobra dla prokurenta wiadomość:

 • Prokurent nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania sp. z o.o. bo na mocy art. 299 ksh odpowiedzialność taką ponoszą członkowie zarządu
 • Prokurent nie ponosi odpowiedzialności za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki w terminie do trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości bo taką odpowiedzialność ponoszą osoby które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania tak wskazuje art. 21 ustawy Prawo upadłościowe. A prokurent nie prowadzi spraw spółki na podstawie ustawy umowy statutu tylko ją reprezentuje, taka też była intencja ustawodawcy zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji przepisów ustawy prawo upadłościowe

Odpowiedzialność prokurenta. Za co NIE odpowiada prokurent?

A co jeśli chodzi o podatki – tu raczej nie ma wątpliwości – odpowiedzialność członków zarządu przewidziana w art. 116 Ordynacji podatkowej nie można rozszerzyć na prokurentów  ze względu na brak podstaw prawnych.

Prokurenci w dalszym ciągu nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe, niespłacone zobowiązania reprezentowanej spółki i nie mogą być pociągnięci przez jej wierzycieli do odpowiedzialności z tego tytułu. Instytucja prokury w dalszym ciągu pozostaje więc bezpieczna dla menadżerów spółek kapitałowych, którzy nie muszą obawiać się odpowiedzialności swoim osobistym majątkiem za zobowiązania spółki.

To w takim razie czy prokurent za coś odpowiada? – Taak!

Nie zwlekaj! W promocyjnej cenie pozyskaj wiedzę na całe życie!

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds