Praca zdalna od “a” do ‘z”

praca zdalna

395,00  z VAT

Jedno szkolenie – a wszystkie odpowiedzi na kluczowe pytania o pracy zdalnej!

Szkolenie VOD, trwa ok 2 godzin

Otrzymujesz dostęp na 60 dni

Jesteś pracownikiem i chcesz lub już pracujesz zdalnie?

Ale nie wiesz, czy i kiedy pracodawca może odmówić Ci pracy zdalnej, czy musi wypłacić nadgodziny, czy może pozbawić Cię premii uznając, że praca zdalna jest już wystarczającym benefitem, czy może przyjść do Twojego domu i Cię skontrolować? i wiele innych pytań

Kup, posłuchaj i ciesz się wiedzą o swoich prawach!

Jesteś Dyrektorem HR, pracujesz w dziale kadr i właśnie zastanawiacie się, jak konkretnie wprowadzić pracę zdalną w firmie, jacy pracownicy mogą/muszą pracować zdalnie, a jacy nie, jakie są nowe obowiązki pracodawcy, jak zorganizować kontrolę pracy zdalnej etc

Kup, posłuchaj i zastosuj w swojej firmie nasze rekomendacje!

Za cenę nowej marynarki ciesz się wiedzą na całe życie!

Jeszcze się wahasz? Zobacz, co mówią o naszym szkoleniu:

Szkolenia prowadzone przez mec. Monikę Drab charakteryzują się przede wszystkim wnikliwym i indywidualnym podejściem do omawianych tematów. Uczestnicy dostają olbrzymią dawkę wiedzy opartej na wiedzy, doświadczeniu i chęci znalezienia w przepisach prawa odpowiedzi na każde pytanie. Ze swojej strony serdecznie polecam korzystanie z propozycji szkoleniowej Pani Mecenas. 

Justyna Czerwińska, Business Support Manager, Larmont Sp. z o.o.

Bardzo dziękuję za wartościowe szkolenie. Bardzo odpowiada mi sposób przekazywania przez Panią wiedzy. Szacunek za uporządkowanie wiedzy i przygotowanie.

Monika Kotwica HR Manager, Kappahl Polska Sp. z o. o.

Zatem … zapraszamy do zakupu!

Ramowy program szkolenia Praca zdalna od “a’ do “z”:

Szkolenie to przeznaczone jest dla przedstawicieli pracodawców (Dyrektorów HR, pracowników działów kadr, właścicieli , zarządów), ale także dla samych pracowników. Nowe przepisy wprowadzają nowe obowiązki i uprawnienia dotyczące jednych i drugich – poznaj je podczas szkolenia VOD.

I. Otrzymasz gotowe odpowiedzi na pytania o pracy zdalnej,  na które nie ma odpowiedzi w przepisach! 

II. Regulamin pracy zdalnej – treść, zasady – co w nim zawrzeć?

Nowe przepisy wprost regulują pewne minimum, które bezsprzecznie należy opisać w regulaminie pracy zdalnej lub porozumieniu ze związkami zawodowymi.

W regulaminie lub porozumieniu określa się w szczególności:
1) grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
2) zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów,
3) zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, lub ryczałtu,
4) zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
5) zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
6) zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
8) zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Pkt 2–8 stanowią też minimum w zakresie umieszczenia ich w poleceniu pracodawcy lub porozumieniu z pracownikiem w sytuacji, gdy regulamin pracy zdalnej nie jest wydawany.

regulamin pracy zdalnej

III. Zmiany w Kodeksie pracy 2023 – Praca zdalna od ‘a” do ‘z”

 • Praca zdalna a telepraca – przepisy przejściowe dla telepracy
 • Praca zdalna jako rozwiązanie stałe, hybrydowe, okazjonalne
 • Na czym polega okazjonalna praca zdalna?
 • Kiedy przysługuje okazjonalna praca zdalna?
 • Jak powinien wyglądać wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną?
 • W jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o  pracę zdalną?
 • Czy pracownik musi uzasadnić wniosek o pracę zdalną?
 • Czy pracodawca musi zgodzić się na okazjonalną pracę zdalną?
 • Kiedy pracodawca powinien odpowiedzieć na wniosek, czy i jak musi uzasadnić odmowę?
 • Co się stanie, jeśli pracownik zostanie na pracy zdalnej nie mając zgody pracodawcy?
 • Okazjonalna praca zdalna w przepisach wewnątrzzakładowych – czy pracodawca powinien ja doregulować, czy też wystarczą nowe przepisy Kodeksu pracy
 • Czy jest limit okazjonalnej pracy zdalnej w miesiącu
 • Jaki będzie wymiar pracy zdalnej okazjonalnej w 2023?
 • Czy w świadectwie pracy należy uwzględnić ilość dni wykorzystanej pracy zdalnej okazjonalnej u poprzedniego pracodawcy?
 • Limit okazjonalnej pracy zdalnej dla pracownika na niepełnym etacie
 • Jak zmiana zatrudnienia w ciągu roku wpływa na limit okazjonalnej pracy zdalnej?
 • Ile wynosi limit okazjonalnej pracy zdalnej po wdrożeniu przepisów w trakcie roku?
 • Czym się różni okazjonalna praca zdalna od regularnej?
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika na pracy zdalnej regularnej
 • Kontrola podczas pracy zdalnej – savoir vivre dla osób kontrolujących pracowników zdalnych
 • Kto w firmie może przeprowadzać kontrolę pracy zdalnej
 • Jak ustalić ryczał, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej – przykłady
 • Czy są sankcje, gdy pracownik złoży wniosek o pracę zdalną okazjonalną i pozostanie w domu, nie czekając na decyzje pracodawcy?
 • Wypadki przy pracy zdalnej
 • Praca zdalna zagranicą – zarys
 • Zakaz dyskryminacji pracowników na pracy zdalnej – co oznacza w praktyce

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka szkolenie Praca zdalna od ‘a’ do “z” i ciesz się wiedzą na całe życie!

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Ustawa wprowadzająca pracę zdalną i badania trzeźwości pracowników została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Data ogłoszenia to 6 luty 2023r.

Nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości pracowników weszły w życie już 21 lutego 2023 r. Natomiast przepisy dotyczące pracy zdalnej 7 kwietnia 2023 r.

Jednak czy wiesz na jakich zasadach?

Odpowiemy na kluczowe pytania:

 • Jak ją skutecznie i bezpiecznie wdrożyć w firmie?
 • Kogo objąć pracą zdalną a kogo nie w firmie?
 • Wprowadzić na stałe czy okazjonalnie czy w ogóle nie wprowadzać?
 • Tryb uzgodnienia a polecenia – co lepsze, co konieczne?
 • Kiedy obowiązkowe uwzględnienie wniosku pracownika i czy są jakieś „kruczki” prawne?
 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?
 • Kogo dotyczy konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej?
 • Rola związków zawodowy oraz co zrobić, gdy ich nie ma?
 • Jak zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy?
 • Sposoby na pokrycie kosztów instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,  kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Jak zrobić nową ocenę ryzyka zawodowego oraz informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej dla pracownika?
 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
 • Jaki jest savoir-vivre kontrolerów podczas kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 • Jaki, kiedy i dlaczego można cofnąć pracę zdalną?

Kiedy zmiany w kodeksie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej?

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca wykonywana zdalnie na stałe zagości w Kodeksie pracy.

Zgodnie z definicją praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Przy czym uzgodnienie między stronami umowy o pracę może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo na wniosek pracownika.

Czy regulamin pracy zdalnej jest obowiązkowy?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

Zmiany w kodeksie pracy 2023 – Praca zdalna, dla kogo?

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 • pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ale są pewne możliwości nie uwzględnienia wniosku w powyższych sytuacjach! Pokazujemy je podczas naszego kursu!

Okazjonalna praca zdalna

Kodeks pracy dopuszcza również możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika. Przysługuje mu 24 dni w roku. Czy pracodawca musi uwzględnić każdy taki wniosek? Oto jest pytanie. Poznaj szczegóły pracy zdalnej okazjonalnej podczas naszego szkolenia.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy 

Zgodnie z nowym Kodeksem pracy praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

 1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds