E-book: Mobbing w pracy – Co to?

mobbing w pracy

39,00  z VAT

Sprawdź czy jesteś mobbingowana/y!

Polecamy e-book “Mobbing Co to?” jeśli:

 • Ty lub osoba z Twojego otoczenia czuje się mobbingowana.
 • Ale nie wiecie jak wygląda definicja mobbingu w praktyce.
 • Chcecie przekonać się, czy na pewno możecie postawić zarzut  i dochodzić zapłaty za swoje szkody i krzywdy.

E-book “Mobbing Co to?” składa się z 11 stron. 

Otrzymujesz dostęp na 90 dni!

Czego dowiesz się z e-booka: “Mobbing w pracy Co to?” 

 • Czym jest mobbing?
  • Aby z czymś walczyć trzeba to najpierw zrozumieć, dowiedz się czym jest mobbing.
 • Jak rozpoznać mobbing?
  • Przykłady mobbingu pozwolą Ci rozpoznać, czy dane zachowanie wobec Ciebie może być uznane za mobbing.
 • Kiedy nie możemy mówić o mobbingu?
  • Dowiedz się, kiedy i które sytuacje nie oznaczają mobbingu.
 • Jak rozpoznać mobbing podczas pracy zdalnej?
  • Przekonasz się, czy zachowania, których doświadczasz online mogą być uznane za mobbing.

Zmień swoją sytuację z e-bookiem “Mobbing w pracy Co to?”

Ktoś Cię ośmiesza, nęka psychicznie i wyzywa? Czujesz, że jesteś izolowany, eliminowany z zespołu? Jesteś nadmiernie kontrolowany, przeciążany pracą, pomijany przy awansach?

Walcz o swoje!

Mobbing w pracy to zjawisko równie patologiczne, co powszechne. Nie daj satysfakcji swoim prześladowcom Walcz o swoje prawa!

Chroń siebie i swoich bliskich

Mobbing to zło w czystej postaci. Dotyka Ciebie, a pośrednio Twoich bliskich. Jesteś zmęczony, apatyczny, czasami nerwowy i niecierpliwy? Przyszła pora, aby ochronić przed mobbingiem nie tylko siebie, ale również bliskich!

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Pracownik może pozwać  firmę nie płacąc opłaty sądowej!

Od 28 września 2023 r. każdy pracownik, który pozwie firmę o mobbing czy np. nierówne traktowanie w wynagrodzeniu nie będzie musiał wpłacać opłaty sądowej od takiego pozwu!

Co to oznacza dla firm?

Zmiana przepisów może spowodować, że nie będzie ograniczeń w szacowaniu kwoty roszczenia, szczególnie w sprawach o mobbing, dyskryminację czy molestowanie.

Już teraz pozwy w takich sprawach są wielotysięczne, ale często pracowników powstrzymywał fakt, że jeśli wnosili o kwotę większa niż 50.000 złotych, to musieli wpłacić opłatę sądową 5 %.

Zatem, często odpuszczali, bo nie chcieli ryzykować.

Teraz pracownik może wycenić swoje roszczenie przy mobbingu zarówno o odszkodowanie, jak i o zadośćuczynienie na odpowiednio wysokie kwoty i nie musi się obawiać, że „inwestycja w proces” okaże się kosztowna.

Firmy muszą utworzyć rezerwy finansowe

Jeśli pracownik pozwie firmę o konkretną kwotę, która nie będzie odpowiadała trzymiesięcznemu wynagrodzeniu tylko będą to setki tysięcy złotych, to pozwani przedsiębiorcy będą musieli utworzyć rezerwę finansową odpowiadającą kwocie pozwu.

Dla firm taka zmiana rodzi konieczność przyjrzenia się zagadnieniu mobbingu i ewentualnej dyskryminacji płacowej. Wiadomym jest bowiem, że nie wszystkie firmy maja procedury anymobbingowe i cykliczne szkolenia z antymobbingu. Tymczasem pierwszy paragraf dotyczący mobbing nakłada właśnie na pracodawcę (zarząd) obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w firmie. Zatem nie wystarczy to, że zarząd nie mobbinguje. Musi on podjąć określone działania. Nie może być bierny.

Warto pamiętać, że przegrane procesy o mobbing czy nierówne traktowanie pracowników, które najczęściej w firmach dotyczy wynagrodzeń nie pozostaje obojętne z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki. Członek zarządu bowiem odpowiada – zgodnie k.s.h – za działania i zaniechania sprzeczne z prawem, czyli także kodeksem pracy.

Mobbing w pracy – niechlubne zachowanie pracodawcy i duży problem dla pracownika

Mówi się, że mobbing w firmach jest wszechobecny, zarówno wtedy, gdy pracujemy zdalnie, jak i wtedy, gdy jesteśmy w biurze. Ponieważ zachowań, które mogą nosić jego znamiona jest bardzo wiele, to przed postawieniem pracodawcy zarzutu, musisz poznać jego definicję. Dopiero przykłady mobbingu pozwolą Ci rozpoznać, czy dane zachowanie może być uznane za mobbing.

Mobbing w pracy – definicja z Kodeksu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Ale czy ta definicja mobbingu jest dla Ciebie zrozumiała?

Na czym polega mobbing w pracy?

Czytając definicję mobbingu można odnieść wrażenie, że nękać pracownika można byleby nie uporczywie i długotrwale. Co oznacza uporczywie i długotrwale? Odpowiadamy na to pytanie w e-booku.

Najpopularniejsze działania z zakresu mobbingu dotyczą tzw. „terroru biurowego”. Na mobbing narażony jest każdy, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (chyba, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą). Biuro, korporacja czy sklep to nie jedyne miejsca, w których można spotkać się z mobbingiem.

Co może być przejawem mobbingu wobec pracownika?

Mobbing w pracy może przybierać różne formy. Wśród najpopularniejszych, charakterystycznych zachowań mobbera na szczególną uwagę zasługują:

 • nieuzasadniona krytyka,
 • szukanie “na siłę” błędów;
 • publiczne upokarzanie i wyśmiewanie;
 • obmawianie,
 • plotkowanie,
 • nagminne przerywanie i niedopuszczanie do głosu,
 • wyśmiewanie,
 • obrażanie i groźby,
 • wydawanie absurdalnych, niewłaściwych, zbyt trudnych poleceń,
 • zatajanie kluczowych informacji,
 • szykanowanie
 • poniżanie.
 • wyznaczanie niemożliwych do realizacji terminów wykonania zadania;
 • przydzielanie bezsensownych zadań i wydawanie absurdalnych poleceń;
 • bezpośrednie nękanie, takie jak terror telefoniczny, również po godzinach pracy;
 • obelżywe maile czy niestosowne żarty;
 • nieuzasadnione groźby związane z utratą pracy;
 • ograniczenie możliwości wypowiadania się;
 • wypowiadanie negatywnych uwag na temat jego życia osobistego;
 • molestowanie i aluzje o charakterze seksualnym;
 • ukrywanie istotnych informacji;
 • zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą;
 • pomijanie przy awansach

To tylko niektóre przykłady mobbingu. Jednak nie każde naganne zachowanie będzie mobbingiem.

Zachowania polegają na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, ale jednocześnie muszą wywołać zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, spowodować poniżenie lub ośmieszenie pracownika, albo izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dlatego czasami dochodzi do nieuzasadnionego oskarżenia o mobbing, co może rodzić problem dla osoby, która pomawia o mobbing swoich kolegów czy koleżanki.

Dlatego bezwzględnie należy szczegółowo poznać praktyczne aspekty definicji mobbingu.

Jakie mogą być rodzaje mobbingu w pracy?

Przykłady można mnożyć, sytuacja jest czasami trudna i w niejednej firmie „puszczają nerwy”, jednak prawo jest prawem i należy go przestrzegać.

Jaki jest wspólny mianownik sytuacji podanych w przykładach?

Mobbowanie może występować twarzą w twarz, w linii: przełożony – podwładny, podwładny – przełożony, pomiędzy pracownikami na równorzędnych stanowiska ale także online:

 • podczas telekonferencji,
 • w korespondencji e-mail.

Tymczasem pracodawca nie tylko nie może stosować mobbingu, ale powinien również wszelkim sytuacjom mobbingowym przeciwdziałać.

Kto odpowiada za mobbing w pracy?

Zgodnie z art. 94³§ 1 Kodeksu pracy: Pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania mobbingowi, czyli zazwyczaj zarząd firmy.

Co firma powinna zrobić, aby spełnić obowiązek przeciwdziałania mobbingowi?

Oto checklista spraw, które powinny być u każdego pracodawcy ustalone/sprawdzone/załatwione:

 • Czy firma miała/ma zarzuty pracowników o mobbing? Jeśli tak, to czy i w jaki sposób sprawa zarzutów rozstała rozstrzygnięta (sankcje wobec mobbera, odszkodowanie/zadośćuczynienie na rzecz pracownika, nie podjęto działań).
 • Czy firma systematycznie (np. co 6 miesięcy) przeprowadza szkolenia dla pracowników ucząc ich i pokazując na przykładach jakie zachowania mogą stanowić mobbing? Czy posiadacie dowody przeszkolenia pracowników (program, prezentację, ankiety)?
 • Czy w firmie funkcjonuje procedura antymobbingowa dostosowana do wielkości i charakteru firmy (nie jako “martwy” dokument ściągnięty jak wzór z Internetu)?
 • Czy w firmie została powołana komisja antymobbingowa, kto wchodzi w jej skład, czy są to osoby, które w odpowiedni sposób zostały przygotowane do tej funkcji?
 • Czy w firmie jest specjalna procedura skargowa (w tym wyznaczenie jednostki, do której skargi te można kierować)?
 • Czy Zarząd jest świadomy, że odpowiada (z k.s.h) własnym majątkiem wobec spółki za straty wyrządzone zaniechaniami sprzecznymi z prawem, w tym w związku z nie przeciwdziałaniem mobbingowi w firmie?

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds